Επιλογές γλώσσας
Γρήγοροι Σύνδεσμοι
MENU
256bit
100% Ασφαλείς αγορές
Ρινοπλαστική

Μείνετε στην Τουρκία
7 ΜΕΡΕΣ
Χρόνος Λειτουργίας
2-4 ΩΡΕΣ

Μεταφορά VIP
Κατάλυμα
24/7 Υποστήριξη

Ρινοπλαστική

Τι είναι η Αισθητική Μύτης (Ρινοπλαστική); Σε ποιον μπορεί να γίνει;

Αισθητική μύτης, ή ρινοπλαστική, είναι το όνομα που δίνεται στις χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται για την αλλαγή του σχήματος της μύτης.

Οι λόγοι για την πραγματοποίηση ρινοπλαστικής περιλαμβάνουν την αποκατάσταση παραμορφώσεων σε έναν τραυματισμό, την αλλαγή της φυσικής εμφάνισης της μύτης για τη διόρθωση ενός εκ γενετής ελάττωμα ή τη βελτίωση των αναπνευστικών δυσκολιών με τη βελτίωση ορισμένων αναπνευστικών δυσκολιών.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, τόσο οι αναπνευστικές δυσκολίες όσο και η φυσική εμφάνιση μπορεί να είναι μεταξύ των λόγων πίσω από την επιλογή της επιλογής ρινοπλαστικής.

Τι είναι η δομή της μύτης;

Το πάνω μέρος της μύτης αποτελείται από οστό και το κάτω μέρος από χόνδρο, καλυμμένο με δέρμα. Έχει σημαντική θέση στο αναπνευστικό σύστημα.

Ποιο είναι το κόστος της αισθητικής μύτης;

Ο πιο σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την τιμή της ρινοπλαστικής είναι το πόσο έμπειρος είναι ο γιατρός. Η τιμολόγηση περιλαμβάνει επίσης στοιχεία όπως η επιλογή νοσοκομείου, τα χρησιμοποιούμενα υλικά και τα έξοδα της ομάδας.

Πώς γίνεται η αισθητική της μύτης;

Η ρινοπλαστική μπορεί να αλλάξει το οστό, τον ιστό χόνδρου, το στρώμα του δέρματος ή και τα τρία, όπως κρίνεται απαραίτητο. Όταν σχεδιάζετε τη ρινοπλαστική, ο χειρουργός ρινοπλαστικής θα εξετάσει άλλα χαρακτηριστικά του προσώπου του ατόμου, το δέρμα στη μύτη και τι θέλει να αλλάξει το άτομο. Θα αναπτύξει ένα εξατομικευμένο σχέδιο για τους υποψήφιους που κρίνονται κατάλληλοι για χειρουργική επέμβαση μύτης.

Όπως συμβαίνει με όλες τις μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις, η ρινοπλαστική εγκυμονεί διάφορους κινδύνους. Σε μεγάλες χειρουργικές επεμβάσεις υπάρχουν πάντα κίνδυνοι μόλυνσης, αιμορραγίας και ανεπιθύμητης αντίδρασης στην αναισθησία.

Υπάρχουν επίσης ξεχωριστοί κίνδυνοι ειδικά για τη ρινοπλαστική. Αυτά περιλαμβάνουν δυσκολία στην αναπνοή από τη μύτη, μόνιμο μούδιασμα μέσα και γύρω από τη μύτη, ανομοιόμορφη μύτη, πόνο, αποχρωματισμό ή μόνιμο οίδημα, ουλές, διάτρηση του διαφράγματος και την ανάγκη για πρόσθετη χειρουργική επέμβαση.

Λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με αυτούς τους κινδύνους μεταφέρονται από τον χειρουργό ρινοπλαστικής σε άτομα που εξετάζουν το στάδιο της ρινοπλαστικής. Πριν προχωρήσετε στο στάδιο σχεδιασμού της ρινοπλαστικής, πραγματοποιείται μια συνέντευξη μεταξύ του γιατρού και του ατόμου που εξετάζει το στάδιο της ρινοπλαστικής για να καθοριστεί εάν η χειρουργική επέμβαση θα είναι αποτελεσματική.

Σε αυτή τη συνέντευξη αποκαλύπτεται το ιατρικό ιστορικό του ατόμου. Η πιο σημαντική ερώτηση που θα κάνει ο γιατρός είναι σχετικά με τα κίνητρα και τους στόχους του ατόμου για την επέμβαση. Σε αυτό το στάδιο, η πιο σημαντική λεπτομέρεια για να είναι τα τελικά αποτελέσματα όπως επιθυμούμε είναι η έκφραση των επιθυμιών και των στόχων με απόλυτα ειλικρινή τρόπο.

Ο χειρουργός θα εξηγήσει ξεκάθαρα στον υποψήφιο ρινοπλαστικής τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κερδίσει η ρινοπλαστική. Μετά από αυτό, θα συλλέξει πληροφορίες σχετικά με τη ρινική συμφόρηση, τις προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις και τα φάρμακα που χρησιμοποιήθηκαν. Άτομα με αιμορραγική διαταραχή όπως η αιμορροφιλία μπορεί να μην είναι υποψήφιοι για ρινοπλαστική.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, ο γιατρός θα πραγματοποιήσει μια πλήρη φυσική εξέταση, συμπεριλαμβανομένων εργαστηριακών εξετάσεων όπως εξετάσεις αίματος. Θα εξετάσει επίσης τα χαρακτηριστικά του προσώπου του υποψήφιου για ρινοπλαστική και το εσωτερικό και το εξωτερικό της μύτης του.

Με αυτόν τον τρόπο, είναι δυνατό να καθοριστεί ποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν και πώς τα φυσικά χαρακτηριστικά όπως το πάχος του δέρματος ή η αντοχή του χόνδρου στην άκρη της μύτης μπορούν να επηρεάσουν τα αποτελέσματα. Η φυσική εξέταση είναι επίσης σημαντική για τον προσδιορισμό της επίδρασης της ρινοπλαστικής στην αναπνοή.

Οι φωτογραφίες της μύτης μπορούν να ληφθούν και οι εικόνες μπορούν να χειριστούν από τον χειρουργό με βοήθημα υπολογιστή για να δείξει ποια αποτελέσματα είναι πιθανά. Ο χειρουργός ρινοπλαστικής θα χρησιμοποιήσει επίσης αυτές τις φωτογραφίες για πριν και μετά τις αξιολογήσεις, κατά τη διάρκεια της επέμβασης και για μακροπρόθεσμες αναθεωρήσεις με αναφορά.

Εάν ένα άτομο έχει μικρό πηγούνι, ο χειρουργός μπορεί επίσης να μιλήσει με τον υποψήφιο ρινοπλαστικής σχετικά με την επέμβαση για τη μεγέθυνση του πηγουνιού. Γιατί ένα μικρό πηγούνι θα δημιουργήσει την ψευδαίσθηση μιας μεγαλύτερης μύτης. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητη η επέμβαση στο πηγούνι, αλλά μπορεί να επιτευχθεί καλύτερη ισορροπία στο προφίλ του προσώπου.

Οι χειρουργικές επεμβάσεις ρινοπλαστικής γίνονται με γενική αναισθησία. Χρειάζονται περίπου 2-3 ​​ώρες.

Εκτός από τις μεθόδους κλειστής ή ανοιχτής χειρουργικής, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν μέθοδοι στις οποίες συνδυάζονται και τα δύο.

Δεδομένου ότι οι δομές της μύτης και του χόνδρου παρεμβαίνουν χωριστά στη ρινοπλαστική, δηλαδή στις επεμβάσεις ρινοπλαστικής, το επιθυμητό αποτέλεσμα αποφασίζεται μαζί με τον ασθενή πριν την επέμβαση. Και μετά την επέμβαση προκύπτει αποτέλεσμα κοντά σε αυτό που θέλει ο ασθενής.

Αυτές οι επεμβάσεις έχουν λειτουργικά αλλά και αισθητικά χαρακτηριστικά.

Εάν ο ασθενής έχει αναπνευστικά προβλήματα, τα προβλήματα μπορούν να επιλυθούν από τον πλαστικό χειρουργό χωρίς την ανάγκη χειρουργού.

Η καμπυλότητα και οι παραμορφώσεις μπορούν να διορθωθούν με παρεμβάσεις στο οστό του ρινικού διαφράγματος.

Τοποθετείται ταμπόν στην χειρουργική περιοχή, το οποίο θα παραμείνει για περίπου 2 ημέρες. Αυτά τα ταμπόν είναι ειδικά ταμπόν σιλικόνης που δεν εμποδίζουν την αναπνοή. Ενώ αυτά αφαιρούνται, δεν βλάπτουν τον ασθενή ούτε προκαλούν σοβαρό πόνο.

Τοποθετείται γύψος στη μύτη για περίπου 1 εβδομάδα. Αυτός ο σοβάς όχι μόνο προστατεύει τη μύτη από εξωτερικές κρούσεις, αλλά βοηθά επίσης στο σχήμα της μύτης.

Συνιστάται οι ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε επέμβαση ρινοπλαστικής να μην φορούν γυαλιά για 2 εβδομάδες. Η μύτη πρέπει να προστατεύεται από χτυπήματα και τραύματα όσο το δυνατόν περισσότερο. Ένα χτύπημα ή ένα τραύμα μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση πριν η μύτη επουλωθεί πλήρως.

Συνήθως είναι δυνατό να φύγετε από το νοσοκομείο την ίδια μέρα μετά τη χειρουργική επέμβαση στη μύτη. Είναι σημαντικό να έχετε κάποιον διαθέσιμο για να σας βοηθήσει να επιστρέψετε στο σπίτι, ειδικά εάν η χειρουργική επέμβαση θα γίνει σε εξωτερική βάση.

Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών μετά την αναισθησία, μπορεί να εμφανιστεί απώλεια μνήμης, αργός χρόνος αντίδρασης και δυσκολία στη λήψη αποφάσεων. Ως εκ τούτου, μπορεί να είναι ωφέλιμο για έναν φίλο ή μέλος της οικογένειας να μείνει με τον ασθενή για μια ή δύο νύχτες για να βοηθήσει με τη μετεγχειρητική βοήθεια.

Προετοιμασίες πριν από την αισθητική της μύτης

Είναι απαραίτητο να αποφύγετε τα φάρμακα δύο εβδομάδες πριν την επέμβαση. Αυτοί οι τύποι φαρμάκων μπορούν να αυξήσουν την αιμορραγία. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο φάρμακα που έχουν εγκριθεί ή συνταγογραφηθεί από τον ρινολόγο.

Επίσης, τα φυτικά φάρμακα, οι φυσικές θεραπείες και τα συμπληρώματα πρέπει να αποφεύγονται. Είναι απαραίτητο να σταματήσετε ή να κάνετε ένα διάλειμμα από το κάπνισμα. Το κάπνισμα επιβραδύνει τη διαδικασία επούλωσης μετά την επέμβαση και αυξάνει την πιθανότητα μόλυνσης.

Τι συνέβη κατά τη διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης μύτης

Η ρινοπλαστική δεν έχει διαδοχική σειρά σταδίων. Κάθε επέμβαση είναι εξατομικευμένη για τη μοναδική ανατομία και τους στόχους του ατόμου. Ανάλογα με το πόσο περίπλοκη είναι η χειρουργική επέμβαση, η χειρουργική επέμβαση μπορεί να απαιτεί είτε τοπική αναισθησία με καταστολή είτε γενική αναισθησία. Η απόφαση αυτή θα ληφθεί πριν την επέμβαση.

Η τοπική αναισθησία με καταστολή χρησιμοποιείται συνήθως σε περιβάλλον εξωτερικών ασθενών. Η επίδρασή του περιορίζεται σε μια συγκεκριμένη περιοχή του σώματος. Η ομάδα υγειονομικής περίθαλψης εγχέει ένα αναλγητικό στους ρινικούς ιστούς και το καταπραΰνει με φάρμακα που εγχέονται σε μια φλέβα μέσω μιας ενδοφλέβιας (IV) γραμμής. Αυτό δεν νυστάζει το άτομο, αλλά τον νυστάζει.

Κατά τη γενική αναισθησία, το φάρμακο, δηλαδή το αναισθητικό, λαμβάνεται με αναπνοή ή μέσω ενδοφλέβιας γραμμής που τοποθετείται σε φλέβα στο στήθος. Η γενική αναισθησία επηρεάζει ολόκληρο το σώμα και διασφαλίζει ότι το άτομο παραμένει αναίσθητο κατά τη διάρκεια της επέμβασης. Απαιτείται επίσης αναπνευστικός σωλήνας για γενική αναισθησία.

Η χειρουργική επέμβαση κατά τη ρινοπλαστική γίνεται μέσω μιας μικρής εξωτερικής τομής που γίνεται μέσα στη μύτη ή ανάμεσα στα ρουθούνια ακριβώς κάτω από τη μύτη. Το οστό και ο χόνδρος κάτω από το δέρμα θα επαναρυθμιστούν από τον χειρουργό μύτης σύμφωνα με τα στοχευμένα αποτελέσματα.

Το σχήμα των ρινικών οστών ή χόνδρων μπορεί να αλλάξει με διάφορους τρόπους από τον χειρουργό, ανάλογα με το πόσο πρέπει να αφαιρεθεί ο ρινικός ιστός ή πώς πρέπει να γίνουν προσθήκες, τη δομή της μύτης και το διαθέσιμο υλικό.

Εάν το τοίχωμα ανάμεσα στα δύο ρουθούνια της μύτης, δηλαδή το διάφραγμα, είναι στραβό ή στριμμένο, αυτό μπορεί να διορθωθεί από τον χειρουργό για να βελτιωθεί η αναπνοή. Ωστόσο, αυτή η επέμβαση είναι διαφορετική από τη ρινοπλαστική και ονομάζεται διαφραγματοπλαστική.

Για μικρές αλλαγές, ο χειρουργός μπορεί να χρησιμοποιήσει χόνδρο από τα βαθύτερα σημεία της μύτης ή του αυτιού. Οι μεγαλύτερες αλλαγές μπορεί να χρησιμοποιούν χόνδρο από εμφυτεύματα, πλευρά ή άλλα μέρη του σώματός σας. Μόλις ολοκληρωθούν αυτές οι αλλαγές, ο χειρουργός τοποθετεί πίσω το ρινικό δέρμα και τον ιστό και ράβει τα κοψίματα.

Η ανάρρωση του ατόμου μετά την επέμβαση παρακολουθείται από το υγειονομικό προσωπικό. Είναι δυνατόν να φύγετε την ίδια μέρα υπό κανονικές συνθήκες, αλλά εάν υπάρχουν άλλες επιπλοκές στην υγεία, είναι δυνατό να παραμείνετε στο νοσοκομείο για μια νύχτα.

Μετά από χειρουργική επέμβαση μύτης

Συνήθως, οι εσωτερικοί επίδεσμοι παραμένουν στη θέση τους για μία έως επτά ημέρες μετά την επέμβαση. Ο χειρουργός μπορεί επίσης να κολλήσει έναν νάρθηκα στη μύτη για προστασία και υποστήριξη.

Αυτό συνήθως παραμένει στη θέση του για περίπου μια εβδομάδα. Για να μειωθεί η αιμορραγία και το πρήξιμο μετά τη ρινοπλαστική, είναι απαραίτητο να ξεκουραστείτε στο κρεβάτι με το κεφάλι ψηλότερα από το στήθος. Η μύτη μπορεί να βουλώσει λόγω πρηξίματος ή των νάρθηκας που τοποθετήθηκαν κατά τη διάρκεια της επέμβασης.

Είναι σύνηθες για λίγες μέρες μετά την επέμβαση ή μέχρι την αφαίρεση του επιδέσμου να συνεχίσει να ρέει με βλέννα και συσσωρευμένο αίμα, μαζί με ελαφριά αιμορραγία. Για να απορροφηθεί αυτή η αποστράγγιση, ένα μικρό κομμάτι γάζας μπορεί να κολληθεί κάτω από τη μύτη για να λειτουργήσει ως απορροφητικό. Αυτό το μαξιλαράκι δεν πρέπει να είναι σφιχτό.

Ο χειρουργός θα θέλει να ληφθούν διάφορες προφυλάξεις έως και μερικές εβδομάδες μετά την επέμβαση για να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα αιμορραγίας και οιδήματος.

Αυτά περιλαμβάνουν την αποφυγή έντονων δραστηριοτήτων όπως η αεροβική και το τζόκινγκ, το μπάνιο αντί για ντους όπου το νερό ρέει από πάνω με επίδεσμο στη μύτη, το φύσημα της μύτης, η στροφή σε ινώδεις τροφές όπως τα φρούτα και τα λαχανικά για την αποφυγή της δυσκοιλιότητας λόγω του κινδύνου της άσκησης πίεσης στο σημείο της επέμβασης ενώ δυσκολεύεστε, αποφεύγοντας τις υπερβολικές εκφράσεις του προσώπου όπως το χαμόγελο ή το γέλιο. βουρτσίζοντας απαλά τα δόντια και φορώντας ρούχα που ανοίγουν μπροστά, όπως πουκάμισα για να κινείται λιγότερο το άνω χείλος.

Επιπλέον, τα γυαλιά ή τα γυαλιά ηλίου δεν πρέπει να ακουμπούν στη μύτη για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες μετά την επέμβαση. Είναι δυνατό να κολλήσετε τα γυαλιά στο μέτωπο μέχρι να επουλωθεί η μύτη. Το αντηλιακό με παράγοντα 30 πρέπει να χρησιμοποιείται έξω, ειδικά στη μύτη. Ο πολύς ήλιος κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μπορεί να προκαλέσει μόνιμο αποχρωματισμό του ρινικού δέρματος.

Ένα προσωρινό οίδημα ή μαύρο-μπλε αποχρωματισμός των βλεφάρων μπορεί να εμφανιστεί για δύο έως τρεις εβδομάδες μετά τη ρινοπλαστική. Μπορεί να χρειαστεί ακόμη περισσότερος χρόνος για να υποχωρήσει το ρινικό οίδημα.

Το να μείνετε μακριά από το νάτριο κατά τη διάρκεια του ταΐσματος θα βοηθήσει το πρήξιμο να μειωθεί πιο γρήγορα. Αντικείμενα όπως πάγος ή παγοκύστες δεν πρέπει να τοποθετούνται στη μύτη μετά την επέμβαση. Το καλύτερο θα ήταν να πάρετε μια εβδομάδα άδεια από τη δουλειά, το σχολείο ή παρόμοιες υποχρεώσεις για τη μετεγχειρητική περίοδο.

Αποτελέσματα Αισθητικής Μύτης

Η ρινοπλαστική δεν είναι μια απλή αλλά δύσκολη επέμβαση. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτό. Πρώτα απ 'όλα, η μύτη είναι ένα τρισδιάστατο και πολύπλοκο σχήμα που βρίσκεται στη μέση του προσώπου.

Αν και οι αλλαγές π&omi

Δημοφιλή καταστήματα
Λάβετε τη θεραπεία που αναζητάτε με τους ειδικούς γιατρούς μας που εργάζονται στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας!
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ;
Επικοινωνήστε με την ομάδα των ειδικών μας και σχεδιάστε τη διαδικασία θεραπείας σας με τις πιο κατάλληλες επιλογές για τις ανάγκες σας!
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
Οι επαγγελματίες του τουρκικού τομέα υγείας είναι περήφανοι που σας εξυπηρετούν. Για να λάβετε υπηρεσίες από τις εγκαταστάσεις μας που είναι εξοπλισμένες με συσκευές και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, μπορείτε να προγραμματίσετε τη θεραπεία σας επικοινωνώντας με γιατρούς, κλινικές και νοσοκομεία ηλεκτρονικά στον ιστότοπό μας ή μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας ζητήσετε να σχεδιάσουμε αυτόν τον οργανισμό για λογαριασμό σας.
ΓΛΩΣΣΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ
Μην ανησυχείτε για τη γλώσσα, τη διαμονή και τη μεταφορά. Οι επαγγελματίες υγείας μας σας προσφέρουν ένα πακέτο all-inclusive για να καλύψετε τις βασικές σας ανάγκες, όπως διαμονή σε ξενοδοχείο για μια ασφαλή και άνετη εμπειρία υγειονομικής περίθαλψης, υπηρεσίες μεταφοράς για τη μεταφορά σας στο αεροδρόμιο, ξενοδοχείο και εγκαταστάσεις υγείας, ταξιδιωτική ασφάλιση για να εγγυηθείτε την ασφάλειά σας κατά τη διάρκεια του χρόνου σας στην Τουρκία.
ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ
Το ίδρυμα και οι ειδικοί γιατροί που θα παρέχουν την υπηρεσία που σχετίζεται με την υπηρεσία υγείας που θέλετε να επωφεληθείτε, καθορίζουν τα σχέδια και τις διαδικασίες κάνοντας συνεντεύξεις πρόσωπο με πρόσωπο και αναλύοντας την καταλληλότερη μέθοδο θεραπείας. Εάν η καταλληλότητα της επέμβασης αποφασιστεί αμοιβαία ως αποτέλεσμα των ελέγχων, προγραμματίζεται ο χρόνος λειτουργίας σας. Οι διαδικασίες και τα σχέδια θεραπείας των επεμβάσεων γίνονται ξεκάθαρα σε αυτό το στάδιο.
ΘΕΡΑΠΕΙΑ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Η αμοιβαία συμφωνημένη μέθοδος θεραπείας και η διαδικασία θεραπείας ξεκινούν την προγραμματισμένη ημερομηνία. Και οι επεμβάσεις σας πραγματοποιούνται στο ίδρυμα υγείας. Όλες οι επεμβάσεις σας πραγματοποιούνται με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, συνοδεία ειδικευμένων ιατρών. Θα ενημερωθείτε για το τι πρέπει να κάνετε μετά την επέμβαση και θα ξεκινήσει η θεραπευτική σας διαδικασία.
ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
Οι ασθενείς μας, που το επιθυμούν, μπορούν να αγοράσουν υπηρεσίες από τουριστικές εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες ξενάγησης πόλης για να δουν τα ιστορικά σημεία της πόλης κατά τη μετεγχειρητική περίοδο. Η ισχυρή τουριστική υποδομή της Τουρκίας είναι περήφανη που σας εξυπηρετεί ώστε να ανακουφιστείτε από την επιχειρησιακή σας κούραση και να διασκεδάσετε.
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Μετά από μια επιτυχημένη επέμβαση και επαρκή ανάπαυση, γίνονται οι τελικοί σας έλεγχοι και ξεκινά το ταξίδι της επιστροφής σας. Οι ασθενείς μας, οι οποίοι επωφελούνται από την υποδομή υπηρεσιών all inclusive, αποβιβάζονται στο αεροδρόμιο για να επιστρέψουν στις χώρες τους. Όλες οι προσφερόμενες υπηρεσίες υγείας παρέχονται από επαγγελματίες υγείας προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η άνεσή σας κατά τη διαμονή σας στην Τουρκία.