Genel Tanıtım
Galeri
Doktorlarımız
Şubelerimiz
Sorular
Anlaşmalı Kurumlar
Hizmet Verilen Diller
Yorumlar
Adres ve İletişim
Hizmet Kategorileri
Genel Tanıtım
Galeri
Doktorlarımız
Şubelerimiz
Sorular
Anlaşmalı Kurumlar
Hizmet Verilen Diller
Yorumlar
Adres ve İletişim
Hizmet Kategorileri
Genel Tanıtım

Hakkımızda

Rentek diyaliz merkezi 2004 yılından beri hastalarına hemodiyaliz hizmeti vermektedir.
Merkezimizin konumu havaalanına 3km,metro ve metrobüse 1 dakikalık yürüme mesafesindedir.
Merkezimizde 30+1 son teknoloji ürünü cihazlar kullanılmaktadır.Salon sistemine göre hizmet verilmektedir.Diyaliz tedavisinde “Ultra Pure” diyaliz suyu ve toz bikarbonat kullanılmaktadır.
Hastalarımızın aylık ve acil tüm tetkiklerini yapabilen merkez içinde labarotuarımız bulunmaktadır.

Amaç
Diyaliz kliniğimizde, Sağlıkta Kalite Standartları- Diyaliz kılavuzuna uygun olarak hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinin sağlanması, aynı zamanda etkin, etkili, zamanında ve hakkaniyet çerçevesinde hizmet sunulmasıdır.

Hedefler
Sağlıkta Kalite Standartları-Diyaliz hedeflerine paralel olarak hedefler iki’ye ayrılmıştır.
Kategori Hedefleri; kuruluşumuzun hizmet sunum şeklini ilgilendiren organizasyonel hedefleri kapsamaktadır.
Planlanan hedeflerde “Etkili” sonuçlara ulaşmak.
Planlanan ve gerçekleştirilen tüm işlerin “Etkinliğini” kontrol etmek ve sürekliliğini sağlamak.
Hedeflere ulaşmada sağlıkta kalite standartlarına uygun doğru ve en az  kaynakları kullanarak “Verimliliği” arttırmak. 
Diyaliz merkezimizde çalışan sağlık çalışanlarının, “Sağlıklı Çalışma Yaşamı” sürdürebilmeleri için  ideal ve güvenli bir çalışma ortamı ve altyapısının oluşturulması.
Kategori Hedefleri kuruluşumuzdan birebir hizmet alan hastalarımıza karşı olan sorumluluklarımızı kapsamaktadır.
Diyaliz merkezimizde tedavi görmekte olan tüm hasta ve hasta yakınlarının zarar görmelerine yol açabilecek ve önceden öngörülebilen tüm tehlikeleri , kabul edilebilir bir düzeyde risk seviyesinde tutmak için tedbir ve iyileştirme faaliyetlerini gerçekleştirerek “Hasta Güvenliği”ni sağlamak.
Diyaliz merkezimizde tedavi gören tüm hastalarımızın hiç bir fark gözetilmeksizin sadece tedavi ve bakım ihtiyaçlarına göre eşit haklardan yararlanması ve kuruluşun verdiği tüm hizmet süreçlerinin güvence altına alınmasında  “Hakkaniyet” li davranmak.
Hastalarımıza sunulan tüm hizmetlerde, hastalarımızın istek, ihtiyaç, beklenti ve değerleri dikkate alınarak tedavi bakım hizmetlerinde “Hasta Odaklı” yaklaşmak ve  hastanın tedavi ve bakım süreçlerine aktif katılımını sağlamak
Hastalara uygulanmasına karar verilen tıbbi işlem ve süreçlerde doktor reçetesi ve kurum prosedürlerine  “Uygun” davranılması.
Tedavi ve bakım hizmetlerinin hastanın ihtiyaçlarına göre en uygun ve kabul edilebilir bir “Zaman” aralığında sunulması.
Hasta tedavisinin tamamlanması sonrasında da “Süreklilik” sağlanması

Misyonumuz
Toplumun her kesiminden hastaya yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmak, sağlık sektöründe iş imkânı yaratarak ülkemize hizmet etmek, personelimizin sürekli gelişmesini ve güven içinde mutlu çalışmasını sağlamak.

Vizyonumuz
Uluslararası platformda tanınan, dünya standartlarında, çağdaş, yenilikleri takip eden ve yeniliklere öncülük eden, diğer sağlık kuruluşları tarafından örnek alınan sağlık kurumu olmak.
Yurt içinde ve yurt dışında tüm hastalarımıza en yüksek kalitede eşit bakım hizmeti veren, hastalarımızın kendilerini güven içinde hissettikleri ve tüm beklentilerinin karşılandığı sağlık kurumları zinciri oluşturmak.

Stratejik Hedeflerimiz
Herkese eşit ve bütüncül yaklaşımla yüksek kalitede sağlık hizmeti sunmak,
Sağlık sektöründe istihdam yaratmak,
Uluslararası standartlarda sağlık hizmeti vermek, sağlık turizmine katkı sağlamak,
Gerek Türkiye gerekse yurtdışında sağlık sektöründe lider konumda olacak diyaliz zinciri oluşturmak,
Hizmet verdiğimiz tüm insanlara hastalıkta ve sağlıkta yüksek yaşam kalitesi sağlamak,
Sevgi ve saygının yoğun olduğu ve tüm çalışanların sunduğu hizmetten tatmin olduğu bir çalışma ortamı yaratmak.

Değerlerimiz
Dürüstlük
Liderlik
Takım çalışması
Hasta ve çalışan memnuniyeti
Mükemmellik

Galeri
Videolar

Henüz bu hastaneye ait bu dilde eklenmiş bir video bulunmamaktadır.

Doktorlarımız
Şubelerimiz

Bu hasteneye ait şube bulunmamaktadır. Hastanenin şubesi bulunmamaktadır yada hastane şube eklememiş olabilir.

Anlaşmalı Kurumlar
Adres ve İletişim
Sorular

Bu hastane bu dilde henüz hiç soru sorulmamış.

Değerlendirmeler
0,00
Ortalama Puan
Kullanıcı Değerlendirmeleri
Teknoloji
(0)
Personel
(0)
Hasta Bakımı
(0)
Hizmet Kalitesi
(0)

Henüz bu hastaneye ait bu dilde bir değerlendirme yapılmamış.

Genel Tanıtım
Galeri
Doktorlarımız
Şubelerimiz
Sorular
Anlaşmalı Kurumlar
Hizmet Verilen Diller
Yorumlar
Adres ve İletişim