تبلیغات عمومی
گالری
پزشکان ما
شعب ما
سوالات
موسسات طرف قرارداد
زبان‌های ارائه شده
نظرات
آدرس و تماس
Özel Uncalı Meydan Hastanesi
سال تاسیس: 2004
تعداد کارکنان: 10-50 Kişi
تلفن: 0 242 226 03 03
تبلیغات عمومی
گالری
پزشکان ما
شعب ما
سوالات
موسسات طرف قرارداد
زبان‌های ارائه شده
نظرات
آدرس و تماس
تبلیغات عمومی

.هنوز هیچ معرفی نامه‌ای به این زبان برای این بیمارستان وجود ندارد

گالری
ویدیوها

.هنوز هیچ ویدیویی به این زبان به این بیمارستان پیوست نشده است

پزشکان ما
شعب ما

.هیچ شعبه‌ای برای این بیمارستان وجود ندارد. بیمارستان شعبه‌ای ندارد یا ممکن است شعبه بیمارستان اضافه نشده باشد

موسسات طرف قرارداد
آدرس و تماس

.هیچ اطلاعات مکانی برای این بیمارستان وجود ندارد

سوالات

در مورد این بیمارستان در این زبان هنوز پرسشی وجود ندارد.

بررسی‌ها
0,00
میانگین امتیاز
بررسی‌های کاربران
فناوری
(0)
پرسنل
(0)
مراقبت از بیمار
(0)
کیفیت خدمات
(0)

.هنوز هیچ مورد بررسی بر این بیمارستان به این زبان نوشته نشده است

تبلیغات عمومی
گالری
پزشکان ما
شعب ما
سوالات
موسسات طرف قرارداد
زبان‌های ارائه شده
نظرات
آدرس و تماس