تبلیغات عمومی
گالری
پزشکان ما
شعب ما
سوالات
موسسات طرف قرارداد
زبان‌های ارائه شده
نظرات
آدرس و تماس
دسته بندی خدمات
Özel Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi
سال تاسیس: 2004
تعداد کارکنان: 50-100 Kişi
تلفن: 444 5 282
تبلیغات عمومی
گالری
پزشکان ما
شعب ما
سوالات
موسسات طرف قرارداد
زبان‌های ارائه شده
نظرات
آدرس و تماس
دسته بندی خدمات
تبلیغات عمومی

.هنوز هیچ معرفی نامه‌ای به این زبان برای این بیمارستان وجود ندارد

گالری
ویدیوها

.هنوز هیچ ویدیویی به این زبان به این بیمارستان پیوست نشده است

پزشکان ما
شعب ما

.هیچ شعبه‌ای برای این بیمارستان وجود ندارد. بیمارستان شعبه‌ای ندارد یا ممکن است شعبه بیمارستان اضافه نشده باشد

موسسات طرف قرارداد
آدرس و تماس
سوالات

در مورد این بیمارستان در این زبان هنوز پرسشی وجود ندارد.

بررسی‌ها
0,00
میانگین امتیاز
بررسی‌های کاربران
فناوری
(0)
پرسنل
(0)
مراقبت از بیمار
(0)
کیفیت خدمات
(0)

.هنوز هیچ مورد بررسی بر این بیمارستان به این زبان نوشته نشده است

تبلیغات عمومی
گالری
پزشکان ما
شعب ما
سوالات
موسسات طرف قرارداد
زبان‌های ارائه شده
نظرات
آدرس و تماس